Καρδιολογία

Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία καρδιολογικών παθήσεων.

Προσφέρουμε καρδιολογικές εξετάσεις ειδικά σχεδιασμένες αναλόγως του φύλου και της ηλικίας καθώς και ειδικές εξετάσεις.

Η εκτίμηση της καρδιακής κατάστασης πρέπει να ξεκιναεί στην ηλικία 40 χρονών και ιδιαίτερα αν οι συγγενείς σας πάσχουν (έπασχαν) απο τις παθήσεις της καρδιάς. Γιά την εκτίμηση χρησιμοποιείται το ELI-ANCOR-Test το οποίο ανιχνεύει παραμικρές αλλοιώσεις στο μυοκάρδιο. Στην περίπτωση αν το τεστ αυτό αποκαλύπτει μικροαγγειακές και θρομβωτικές διαταραχές θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή του δευτέρου σταδίου των διαταραχών στο μυοκάρδιο - των δυστροφικών αλλοιώσεων μυοκαρδιοκυττάρων. Αυτό το δεύτερο στάδιο είναι πλέον μη αναστρέψιμο, συνοδεύεται από τη μείωση συσταλτικότητας της καρδιάς και οδηγεί σε πτώση του κλάσματος εξώθησης (EF). Αυτό το δεύτερο στάδιο είναι η αρχή της καρδιακής ανεπάρκειας η οποία θα εκδηλώνεται στο μέλλον με κλασικά συμπτώματα.

Μόνο η παρουσία συμπτωμάτων θα σας οδηγήσει στον καρδιολόγο. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο καρδιολόγος με το μυοκάρδιο σας σε αυτή την όψιμη φάση; Τίποτε ουσιαστικό! Από δω και πέρα θα πέρνετε φάρμακα και θα  λυπάστε για τον  χαμένο χρόνο οταν μπορούσατε με απλά και εύκολα μέτρα να προφυλάσετε τις καρδιακές παθήσεις και να διατηρείτε την καρδιά σας σε υγιή κατάσταση.

Σήμερα δεν υπάρχει καμία μέθοδος παρά το ELI-ANCOR-Test η οποία παρέχει την δυνατότητα να εκτιμήσει διαταραχές στο μυοκάρδιο στο πρώτο (αναστρέψιμο) στάδιο και στην αρχή του δευτέρου (μη αναστρέψιμου) σταδίου.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ELI-ANCOR-Test_ENG