Προφίλ

 

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν», υποστήριζε ο Ιπποκράτης, αναδεικνύοντας την σημασία της Πρόληψης για την υγεία και την μακροζωία. 

Σήμερα, είναι γνωστό ότι η υγεία μας εξαρτάται κατά 50% από τη συμπεριφορά μας, κατά 20% από το περιβάλλον, κατά 20% από την κληρονομικότητα και μόνο κατά 10% από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (70%) πρακτικά όλες οι παθησείς μπορούν να προληφθούν. Για το λόγο αυτό το Κέντρο αποτελεί σήμερα όχι μόνο μία μονάδα παροχής των κλασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών διάφορων ειδικοτήτων. Αποδίδουμε την κυριότερη σημασία στην πρόληψη νοσημάτων. Σύγχρονη προληπτική ιατρική αποτελείται από την πρωτογενή και τη δευτερογενή (check-up) πρόληψη.

 

4 points

1

 

 

 

2

3
4

 86123

  5

 

Η πρωτογενής πρόληψη (όρος 1) εξαρτάται κυρίως από εμάς τους ίδιους. Αν μάθουμε να ζούμε υγιεινά, διαφυλάττουμε την καλή μας υγεία. Ωστόσο, χωρίς τον ολοκληρωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο η διατήρηση της καλής υγείας είναι αδύνατον. Η έγκαιρη διάγνωση, με τη διενέργεια ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων για τη διαπίστωση της νόσου πριν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα, παρέχει τη δυνατότητα για άμεση και αποτελεσματική θεραπεία.

 

Στο Κέντρο εμείς μπορούμε να εκτελέσουμε για σας τους όρους 2, 3 και 4. Αυτό θα σας επιτρέψει να διατηρείτε την καλή υγεία και να αυξάνετε τη διάρκεια της ζωής σας.

 

 


 

 

"DBD Centre" ιδρύθηκε το 2013 και ο σκοπός του είναι η προώθηση στην ιατρική πρακτική των πιο σύγχρονων και πρωτοποριακών μεθόδων  διάγνωσης και   θεραπείας.