Εργαστηριακές εξετάσεις

Анализы 1 Анализы 2


Το εργαστήριό μας κάνει πάνω από 1.500 διαφορετικές εξετάσεις αίματος.

Οι τιμές για όλες εξετάσεις είναι πολύ χαμηλές σε σύγκριση με άλλα εργαστήρια του Λονδίνου.

Τον κατάλογο με τις τιμές μπορείτε να δείτε στη σελιδα Price List.

Το παραπεμπτικό ιατρού δεν χρειάζεται!